Catàleg I de precipitacions diàries a les Illes Balears

Catàleg I de probabilitat de precipitació diària a les Illes Balears

Precipitació Balears
Caption: Probabilitat de precipitació (%) basada en la recurrència del nombre de dies amb uns mil·límetres determinats des de l'any 1950 fins 2009. Aquests marges de precipitació seran sempre iguals o superiors. Els valors percentuals de "10mm" estan multiplicats per 3; els de "20mm" per 7.

UIB Conselleria de Medi Ambient AEMET