Catàleg I de precipitacions anuals (1950-2009) a les Illes Balears

Precipitacions anuals a les Illes Balears

Precipitació Balears
Precipitació Balears
Caption: Panell superior: Precipitació acumulada anual (mm). Panell inferior: Pertorbació de la precipitació anual expressada en percentatge respecte a l'acumulació mitjana anual 1950-2009 de l'any.

UIB Conselleria de Medi Ambient AEMET