Catàleg I de precipitacions estacionals (1950-2009) a les Illes Balears

Precipitacions estacionals a les Illes Balears

Precipitació Balears
Caption: Panell superior: Precipitació estacional (mm). Panell inferior: Pertorbació de la precipitació estacional expressada en percentatge respecte a l'acumulació mitjana estacional 1950-2009 de l'estació. Hivern: Desembre (ANY-1), Gener i Febrer. Primavera: Març, Abril, Maig. Estiu: Juny, Juliol, Agost. Tardor: Setembre, Octubre, Novembre.

UIB Conselleria de Medi Ambient AEMET