Catàleg I de precipitacions anuals (1950-2009) a les Illes Balears

Distribució temporal de les precipitacions mitjanes (1950 - 2009)
Precipitació mitjana acumulada anualPrecipitació mitjana acumulada de tots els mesos


Precipitacions
mitjanes mensuals
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears


Precipitació mitjana acumulada de totes les estacions de l'any

>
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació Balears
Precipitació BalearsPrecipitació mitjana acumulada per dčcades

>
Precipitació BalearsPrecipitació mitjana acumulada 30 anys

>
Precipitació Balears


UIB Conselleria de Medi Ambient AEMET