Catàleg de precipitacions quinquenals (1950-2009) a les Illes Balears

Precipitacions quinquenals a les Illes Balears

Precipitació Balears
Caption: Precipitació anual (mm).

UIB Conselleria de Medi Ambient AEMET